• kosher.jpg FOTO: SCANPIX

Taus Ropstad

Jeg går ut fra at Ropstad også støtter Dyrevelferdsloven av 2009.