• DYRT FORLIK: Forliket mellom Kristiansand Havn og Fjord Line beløp seg til 45 millioner kroner, men artikkelforfatteren mener de reelle kostnadene er langt høyere. FOTO: Kjetil Reite

Syndenes forlatelse

Kristiansand kommune tapte både ansikt, to rettsrunder, rundt 70 millioner kroner og et ferjerederi som ville ha brakt 300.000 turister til byen