«Vi vil ikke betale»

Et samfunn som overlater politisk aktivitet til noen få gjengangere og ikke stimulerer til befolkningens felles ansvar og deltakelse, ender opp med at noen få sterke folkevalgte får styre samfunnet mer eller mindre som de lyster.