• streik17.jpg FOTO: Kjartan Bjelland

Bedre med en fot innenfor, enn to utenfor!

Jeg er glad mine foreldre verken er organisert i LO, Unio eller YS som forrige onsdag tok ut sine medlemmer i politisk generalstreik.