Stjålet for n'te gang!

Hva slags folk er det som stjeler en stol som er utstedt fra hjelpemiddelsentralen til en ufør person?