Suverenitet til stater

Alle land i verden er omgitt og påvirket av krefter innenfra og utenfra. Man bør stå alene som land, og så kan man velge hvem man vil samarbeide med.