Få han hjem

Vi leser at massemorderen fra Utøya manipulerer ansatte i fengselet. Han må flyttes mellom diverse fengsler fordi han utmatter de ansatte.