Fare for Norges sikkerhet

Slike islamister som Ubaydullah Hussain er en stor fare for Norges sikkerhet.