• Bensinpris.jpg FOTO: ARKIV

Bensin- og dieselpriser

Betalingen for råolje fra Nordsjøen har den siste tiden sunket som et spett i sjøen.