Folkevalgte på glattisen

Utblåsningene mellom de folkevalgte viste hvor bitre følelser fylkessaken vakte i Aust-Agder. Samlingen viste like klart at landsdelens fremtid ikke kan overlates til ordførerne.