• Denne forhandlingsrunden har allerede sterkt forverret legitimitetskrisen de palestinske selvstyremyndighetene står overfor, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Palestinas president, Mahmoud Abbas. FOTO: SCANPIX

20 år etter Oslo-avtalen

Prosessen etter Oslo-avtalen er stort sett ansett som en fiasko av palestinere og internasjonale observatører.