NHO mot overvekt

NHO bør oppfordre sine medlemmer om å ta ansvar for kundenes helse.