Epidural og Snickers

Alle snakker om sin fødsel som historiens verste. En fødsel oppleves jo gjerne som dramatisk. Ikke bare for den utøvende part, men forståelig nok også for mannen.