• doc695u4fghqsi11t07vcb0.jpg FOTO: SCANPIX

Mer åpenhet

Det jeg ikke vil er den rene mammografi-screeningen der vi inviterer kvinner kun på bakgrunn av alder.