• Innsenderen er skuffet over at politikerne i Lindesnes vil legge ned skolen i Vigmostad, men lover å drive den videre som privat skole. FOTO: ARKIV

Klare for privatskole

Vi har behov for komme med noen kommentarer til ordskiftet som har pågått de siste dagene rundt Vigmostad skole.