"Den perfekte julegave"

Som tidligere ordfører og økonomisjef/rådmann i Lindesnes kommune fra 1999 til 2011 finner vi det nødvendig å komme med noen kommentarer/korrigerende opplysninger som ordfører Janne Fardal Kristoffersen har omgitt seg med i media i den senere tid, bl.a. i Dagbladets nettutgave 3. desember.