• UTILSTREKKELIG: Artikkelforfatteren påpeker at pasientgruppen som faller inn under diagnosen Post-traumatisk stresslidelse, er NAVs opplegg med ett års sykemelding og fire års arbeidsavklaring utilstrekkelig og fungerer svært ulikt. FOTO: SCANPIX

Feil retorikk fører til gal politikk!

Som psykolog kommer jeg i kontakt med mange for hvem systemet ikke fungerer så bra, det er personer som har problemer som ikke er like lett å avklare, og ofte ikke mulig å behandle i løpet av fire-fem år.