Ville menn i tam mark

Når det mest naturlige blir unaturlig for det moderne menneske.