Flere må fullføre videregående

Vi skal gjøre yrkesopplæringen mer praktisk og relevant.