Alt skal være bærekraftig

Mottak av flyktninger er og blir et rendyrket humanitært arbeid som stort sett bare gir utgifter.