Humanisme-begrepet

For en tid tilbake ville Human-Etisk Forbund ha monopol på humanismebegrepet, men det fikk de selvfølgelig ikke.