Jeg oppfordrer alle til å tenke sjøl

At Karmakosmetix klapper og applauderer og støtter sine nære venner i Sørf, er heller ikke rart.