Samvittighet

Dyr og skapninger her på jorden er ikke i stand til å legge fram sin sak for noen rettsinstans i de fleste land.