Tid for vannmålere

Det bør være et grunnleggende prinsipp at innbyggere betaler i henhold til forbruk.