• VARSKU HER: Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, ønsker seg moderat lønnsoppgjør og enda lavere rente for å bistå eksportindustrien i kampen mot høy kronekurs. FOTO: ARKIV

Kronekurs, lønnsoppgjør og rente