Kamp mot hatkriminalitet

Samfunnet må slå hardt ned på hatkriminalitet på grunn av seksuell orientering.