• islam - moske (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Islam - ingen ting å være redd for?

Også i Norge er vi blitt livredde og selvsensurerende.