• Regjeringen har lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse. FOTO: Åserud, Lise

Pasientene betaler prisen for reformen ingen vil ha!

Tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen.