Kravet om størrelse

Med jevne mellomrom trekker reformpådrivere på Sørlandet fram størrelse som det sentrale for om landsdelen skal lykkes. Vi finner senest uttrykk for dette i en kronikk av Helge Røed, Erling Valvik og Jon P. Knudsen i Fædrelandsvennen 27. januar.