Klart nei

Det har de siste årene vært en prosess hvor man har sett på en eventuell sammenslåing av Universitetet i Agder og Høyskolen i Telemark.