74 år etter

Tidlig om morgen i 5-tiden 9. april 1940 ble jeg vekket av flyalarm hjemme i Bergen.