• Al Jiftlik - knust hus.JPG FOTO: Picasa

Hagelia om Israel/Palestina

Jeg betviler ikke at HHs intensjon var å skrive en balansert artikkel, men etter en kjapp «skumming» av positive/negative utsagn, fant jeg for Israel/jødene: 14 positive, 4 negative. For palestinerne/muslimene: 1 positiv, 10 negative.