Studier, NATO og glede!

Alle land består av mennesker med ulik bakgrunn og som alle er i menneskenaturen, i all sin fylde av abstrakt og konkret tenkning.