• Innsenderen mener området Lauvåsen kan være godt alternativ for plassering av det nye NOV-bygget. Bildet er tatt før utbyggingen kom ordentlig i gang (2012). FOTO: ARKIV

Alternative tomtemuligheter

Undertegnede har hjerte, følelser og gamle forpliktelser overfor beboerne i Randesund.