Hovmod

Når et snøras i fjellet dreper 50 reinsdyr snakker vi aldri om snøens herjinger i villreinsstammen.