• Vi vil at jubileet skal gi oss kunnskap om vår nasjons og kirkes felles historie slik at vi kan lære av den, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Birkenes kirke. FOTO: ARKIV

Fri til å tale, tro og tjene

I løpet av året vil vi gjennom gudstjenester og ulike kulturarrangement peke på kirkens ansvar for å tale og handle der frihet og menneskerettigheter trues.