Fortsatt lav rente

Renten ser ut til å fortsette på sitt historisk lave nivå.