• Det som skjer i og rundt Kristiansand angår hele Sørlandet. Hvis Kristiansands-regionen ikke klarer å ta utfordringen, vil landsdelshovedstaden falle raskt nedover i hierarkiet av norske storbyer, skriver artikkelforfatterne. FOTO: ARKIV

En kommunemodell for Stor-Kristiansand

Det er sterke argumenter for å slå sammen de kommunene som i dag er en del av Knutepunkt Sørlandet til én kommune.