Når det offentlige svikter

En huseier på Tveit er innlagt på institusjon og kan ikke ta vare på sin eiendom. Offentlige tjenestemenn har ansvaret for eiendommen.