Gundersen versus Fink

Harald Gundersen (25. januar) og Svein Fink (23. januar) debatterer prosessen mot Galilei i 1633.