Hjertesukk til NOV

Jeg følger meningsutvekslingene rundt etableringen av NOVs nye kontorbygg på avstand, gjennom avis og nett.