Klima for handling?

Den siste delrapporten fra FNs klimapanel er dramatisk. Og bør føre til radikale omlegginger.