Seniorreserven

Litt mer fra arbeidslivet: Et bemanningsbyrå har funnet ut at Norge har en uutnyttet arbeidskraftreserve på 80.000 personer over 62 år. 3000 av dem befinner seg i Vest-Agder, 2000 i Aust-Agder.