Høstens valgkamp

Om et par uker er høstens kommunevalgkamp i full gang. Lokalt er det vanskelig å spore de store, prinsipielle konfliktlinjene og valgkampsakene mellom partier og partiblokker.