Stamceller

Det betente spørsmålet om gentesting og forskning på befruktede egg skaper igjen debatt.