Norge og NATO

Den rødgrønne regjeringen vil ikke sende norske spesialstyrker til kampområdene i Sør-Afghanistan. Dermed svikter Norge sine allierte i en hardt presset situasjon.