Til det første er å si at markedsavdelingene i bedriftene Fædrelandsvennen AS og Agderposten AS har gått inn som sponsorer for «Sørlandet i 100» på samme måte som bedriftene er sponsorer for en rekke arrangementer og organisasjoner i landsdelen. Som store bedrifter på Sørlandet er dette en naturlig del av vårt bidrag til landsdelens sosiale og kulturelle liv. Like lite som VGs sponsing av hopplandslaget og Dagbladets sponsing av Norway Cup fører til mindre kritiske reportasjer i disse avisene om disse aktivitetene, og like lite som at Fædrelandsvennens sponsing av Start og Kristiansand Symfoniorkester fører til mindre kritiske reportasjer om deres aktiviteter i vår avis, vil vår journalistiske dekning av «Sørlandet i 100» være påvirket av dette.Når det gjelder vår kampanje for gratisbuss-prosjektet i Kristiansand, er det selvsagt at alle syn skal komme til orde, og dersom prosjektet ikke viser seg å være liv laga, skal vi selvsagt rapportere om det når den tid kommer. For øvrig viser vi til at generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, nylig har gitt uttrykk for at avisene er for holdningsløse og at det er for lite kampanjejournalistikk i norsk presse.