«Vil vi ha gratis buss, så er det ikke vanskelig å gjennomføre hvis vi jobber sammen på tvers av partigrensene overfor sentrale myndigheter,» fortsetter Agderrådets leder.Og det er nettopp det som har vært Fædrelandsvennens poeng og motiv for å gå i bresjen for en kampanje for at Kristiansand skal bli prøvekommune i et slikt prosjekt. For å få det til er det behov for et felles politisk løft. Vi kunne vanskelig tenke oss at det ikke ville være tverrpolitisk enighet om en slik målsetting, og flere lokale politiske partier og enkeltpolitikere har i årevis både programfestet og vært ihuga talsmenn og -kvinner for et bedret kollektivtilbud i Kristiansand, og Arbeiderpartiet vedtok å gå inn for gratis buss i Kristiansand på sitt siste årsmøte. Men for å få samlet partier, politikere og innbyggere om et slikt tiltak var det etter vår mening nødvendig med et initiativ fra et organ som står utenfor det daglige partipolitiske kiv. Derfor avisens kampanje.Og vi konstaterer med glede at responsen på vårt utspill har vært over all forventning. Vi har åpenbart løftet opp en sak på den politiske dagsorden som engasjerer byens befolkning, og allerede i går kunne vi formidle en bred støtte til prosjektet fra så å si hele det lokalpolitiske miljøet, fra sentrale fylkespolitikere og rikspolitikere. I går uttalte samferdselsminister Terje Moe Gustavsen at han fant prosjektet så interessant at han ville se på mulighetene for å få det til, og Kristiansand formannskap sluttet seg til et forslag om å sette i gang en utredning om spørsmålet.Vil vi og står vi samlet, får vi gjennomført gratisbuss-prosjektet i Kristiansand. Og vi har lovet å holde saken på den politiske dagorden til den har funnet sin løsning.Vi registrerer at Fædrelandsvennens aksjon for gratis bybuss i Kristiansand har fått partileder Carl I. Hagen til å gå fra konseptene. På en pressekonferanse i Kristiansand i går uttalte han at Fædrelandsvennen var blitt en «ufyselig» avis fordi vi blant annet opptrådte som «politisk aktør» med vår bussaksjon. Vi kan vel leve med Frp-lederens oppgulp, men vi undrer oss over i hvilken verden Carl I. Hagen har befunnet seg de siste tiårene. For i likhet med de fleste norske dagsaviser, opptrer Fædrelandsvennen som politisk aktør hver eneste dag, gjennom de politiske meninger vi forfekter på lederplass og i våre politiske kommentarer.Ut fra vårt liberale grunnsyn søker vi å bruke den makten vi har til å påvirke politikken og samfunnsutviklingen. Norske medier er politiske institusjoner, men ikke nødvendigvis partipolitiske institusjoner. Vi noterer oss at Carl I. Hagens krakilske utfall sammenfaller med at Kristiansand Fremskrittsparti er det eneste politiske parti som går mot at innbyggerne skal få gratis bybuss i Kristiansand. Det må vel være første gang i Norge at Fremskrittspartiet går mot strømmen i en bred folkebevegelse som engasjerer grasrota. Og det må det jo være ganske ufyselig å oppleve som partileder.