Skolens utfordring

En fersk rapport avslører at det er tilfeldigheter som avgjør om elever som trenger spesialundervisning får den hjelpen de trenger i skolen.