Sommer på sjøen

Det blir færre politibåter på sjøen i sommer. Trange budsjetter i politiet svekker beredskapen langs sørlandskysten.